Η συμβολή των ζώων στη ψυχική υγεία των ανθρώπων

Της Ειρηνης Κρυσταλλιδου / Δημοσιευθηκε στα Αρθρα
blog04

Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του συνυπήρχε με ζώα. Από τη συνύπαρξη αυτή διαφάνηκε ότι η παρουσία των ζώων στη ζωή του συνέβαλλε θετικά σε ορισμένες πτυχές της σωματικής όσο και της ψυχικής του υγείας. Πλήθος ερευνών διερεύνησε την επίδραση της συντροφικότητας των ζώων στη ψυχική υγεία των ανθρώπων, όπως και της συμμετοχής των ζώων στην θεραπεία. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι τα ζώα και ιδιαίτερα τα σκυλιά, μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση στρεσογόνων γεγονότων στη ζωή των ανθρώπων όπως π.χ. πένθος ή διαζύγιο, στη μείωση του επιπέδου του άγχους, της μοναξιάς και της κατάθλιψης. Η πίστη του ζώου στον άνθρωπο και η ικανότητα του να προσφέρει άνευ όρων αγάπη είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία προωθούν τα συναισθήματα της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού στον άνθρωπο.

Επιπλέον, τα κατοικίδια ζώα και ιδιαιτέρως τα σκυλιά, μπορούν έμμεσα να συμβάλλουν στην ψυχολογική ευεξία, μέσω της διευκόλυνσης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. Για παράδειγμα, ο περίπατος με το σκυλί αυξάνει σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό τις συνομιλίες με αγνώστους. Σε αντίστοιχη μάλιστα έρευνα, διαφάνηκε ότι οι άνθρωποι που είχαν μαζί τους σκυλί κατά τον περίπατο είχαν εμπλακεί σε περισσότερες συνομιλίες με αγνώστους απ’ ότι οι άνθρωποι που περπατούσαν μόνοι τους. Αυτή η συμβολή των σκύλων συντροφιάς είναι ιδιαίτερα εμφανής και χρήσιμη για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς τα ζώα λειτουργούν ως ισχυροί κοινωνικοί καταλύτες, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση των σχέσεων με άλλους ανθρώπους.

Η αναγνώριση ότι τα ζώα μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία στον άνθρωπο έχει οδηγήσει στη συμμετοχή τους ως θεραπευτικοί παράγοντες σε δομές όπως τα νοσοκομεία, τα γηροκομεία και σε άλλου τύπου ιδρύματα. Σύμφωνα με έρευνες, η παρουσία κατοικίδιου ζώου σε γηροκομείο οδήγησε σε περισσότερο "ευτυχισμένους" και πιο "συνεργάσιμους" ηλικιωμένους, όπως εκτιμήθηκε από τις εκθέσεις του προσωπικού, ενώ στα ψυχιατρικά ιδρύματα οι ασθενείς, υπό την παρουσία κατοικίδιου, παρουσίαζαν μεγαλύτερη διάθεση κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στο σύνολό τους οι έρευνες λοιπόν, τείνουν να δείχνουν ότι η παρουσία ενός κατοικίδιου ζώου, μπορεί να βοηθήσει και να διευκολύνει τους ανθρώπους προσφέροντας πολλά ψυχολογικά οφέλη. Πόσο έτοιμοι αισθάνεστε για να βάλετε ένα ζώο στη ζωή σας;

Ετικέτες:
Κορυφή