Η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων -Animal Assisted Therapy ή AAT- στηρίζεται στο δεσμό μεταξύ ανθρώπου και ζώων και στα οφέλη που αυτός προσφέρει. Η θεραπεία με την βοήθεια ζώων ορίζεται ως "στόχοκατευθυνόμενη παρέμβαση στην οποία ένα ζώο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας".

Ετικέτες:

Η συνηθέστερη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων είναι αυτή με τη χρήση σκύλων, επομένως η θεραπεία με τη βοήθεια σκύλου είναι ο πιο κοινός τύπος ΑΑΤ. Η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία πληθυσμών κι εφαρμόζεται τόσο ομαδικά όσο και σε ατομικό πλαίσιο.

Ετικέτες:

Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του συνυπήρχε με ζώα. Από τη συνύπαρξη αυτή διαφάνηκε ότι η παρουσία των ζώων στη ζωή του συνέβαλλε θετικά σε ορισμένες πτυχές της σωματικής όσο και της ψυχικής του υγείας. Πλήθος ερευνών διερεύνησε την επίδραση της συντροφικότητας των ζώων στη ψυχική υγεία των ανθρώπων, όπως και της συμμετοχής των ζώων στην θεραπεία.

Ετικέτες:

Τα ζώα τα οποία προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε εξειδικευμένη εκπαίδευση. Κύριος στόχος είναι να παρέχουν άνεση και συναισθηματική υποστήριξη στα άτομα και μόνο με το να είναι παρόντα.

Ετικέτες:

Τα ζώα θεραπείας λαμβάνουν εκτενή εκπαίδευση, αλλά έχουν ένα εντελώς διαφορετικό είδος εργασίας από τα σκυλιά υπηρεσίας. Οι ευθύνες τους είναι να παρέχουν ψυχολογική ή φυσιολογική θεραπεία σε άτομα εκτός από τους χειριστές τους.

Ετικέτες:

Ως ζώο υπηρεσίας νοείται κάθε σκυλί -ή σε ορισμένες περιπτώσεις το άλογο μινιατούρα- που έχει εκπαιδευτεί ξεχωριστά για να κάνει τη δουλειά ή την εκτέλεση των καθηκόντων του προς όφελος ενός ατόμου με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης φυσικής, αισθητηριακής, ψυχιατρικής, πνευματικής, ή άλλης μορφής ψυχική αναπηρία.

Ετικέτες:

Τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Με την παρουσία των ζώων τα παιδιά αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, αναπτύσσουν ένα αίσθημα ευθύνης και αυξάνεται το κίνητρό τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκατάστασης.

Ετικέτες:

Η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων εφαρμόζεται σε διάφορους πληθυσμούς με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, προγράμματα ΑΑΤ έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους με γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και κινητικές αναπηρίες, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς.

Ετικέτες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Γνωρίζετε ότι τα ζώα εντός του σχολικού πλαισίου, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο και να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες;

Κορυφή