Ζώα υπηρεσίας

Της Ειρηνης Κρυσταλλιδου / Δημοσιευθηκε στα Αρθρα
blog06

Ως ζώο υπηρεσίας νοείται κάθε σκυλί -ή σε ορισμένες περιπτώσεις το άλογο μινιατούρα- που έχει εκπαιδευτεί ξεχωριστά για να κάνει τη δουλειά ή την εκτέλεση των καθηκόντων του προς όφελος ενός ατόμου με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης φυσικής, αισθητηριακής, ψυχιατρικής, πνευματικής, ή άλλης μορφής ψυχική αναπηρία. Άλλα είδη ζώων, άγρια ή κατοικίδια, εκπαιδευμένα ή ανεκπαίδευτα, δεν είναι ζώα υπηρεσίας σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ορισμό. Η εργασία ή οι εργασίες που εκτελούνται από ένα ζώο υπηρεσίας πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αναπηρία του χειριστή.

Παραδείγματα εργασίας ή εργασιών που εκτελούνται, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη βοήθεια των ατόμων που είναι τυφλά ή με προβλήματα όρασης μέσω της ικανότητας πλοήγησης, προειδοποίησης μέσω σημάτων σε άτομα που είναι κωφά ή βαρήκοα στην παρουσία των ανθρώπων ή ήχων, μη-βίαιη προστασία ή διάσωση τραβώντας μια αναπηρική καρέκλα ή βοηθώντας ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης, βοήθεια για ισορροπία και σταθερότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα και βοήθεια των ατόμων με ψυχιατρικές και νευρολογικές αναπηρίες, μέσω της πρόληψης ή της διακοπής παρορμητικής ή καταστροφικής συμπεριφοράς.

Η παροχή συναισθηματικής στήριξης για την ευημερία, την άνεση ή την συντροφικότητα δεν αποτελούν εργασίες για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού. Επιπρόσθετα, τα σκυλιά υπηρεσίας έχουν δικαίωμα εισόδου σε δημόσιους χώρους ως συνοδοί των ατόμων με αναπηρία.

Ετικέτες:
Κορυφή