Ζώα θεραπευτικής επαφής

Της Ειρηνης Κρυσταλλιδου / Δημοσιευθηκε στα Αρθρα
blog05

Τα ζώα θεραπείας λαμβάνουν εκτενή εκπαίδευση, αλλά έχουν ένα εντελώς διαφορετικό είδος εργασίας από τα σκυλιά υπηρεσίας. Οι ευθύνες τους είναι να παρέχουν ψυχολογική ή φυσιολογική θεραπεία σε άτομα εκτός από τους χειριστές τους. Αυτά τα ζώα πρέπει να έχουν σταθερή ιδιοσυγκρασία και φιλική, χαλαρή προσωπικότητα. Συνήθως, επισκέπτονται διάφορα ιδρύματα όπως νοσοκομεία, σχολεία, γηροκομεία, γραφεία ψυχοθεραπείας, γηροκομεία και άλλα. Σε αντίθεση με τα σκυλιά υπηρεσία, τα σκυλιά θεραπείας ενθαρρύνονται να κοινωνικοποιηθούν και να αλληλεπιδρούν με μια ποικιλία ανθρώπων.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τα σκυλιά θεραπείας που επισκέπτονται χώρους όπως νοσοκομεία, γηροκομεία και ξενώνες για να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη, αυτά δεν είναι τα μόνα περιβάλλοντα στα οποία οι σκύλοι θεραπείας μπορούν να συμμετέχουν. Σκυλιά θεραπείας μπορεί επίσης να επισκεφθούν σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σπίτια ατόμων με συγκεκριμένα προβλήματα και κέντρα αποκατάστασης. Οι ρόλοι τους ποικίλλουν, από τα σκυλιά που ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, σε αυτά που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών στην δυνατή ανάγνωση και σε εκείνα που λειτουργούν ως κίνητρο για να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρίες ενεργά στη σωματική θεραπεία αποκατάστασης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά την ενδελεχή εκπαίδευση, την πιστοποίηση και τα θεραπευτικά οφέλη που παρέχει η θεραπεία με ζώα και συγκεκριμένα με σκύλο, τα σκυλιά θεραπείας δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες ή νομικό χαρακτηρισμό με τα σκυλιά υπηρεσίας. Ενώ ορισμένα ιδρύματα προσφέρουν θεραπεία με τη βοήθεια σκύλων, η παρουσία αυτών των ζώων σε αντίστοιχους χώρους με αυτούς που επιτρέπονται στα σκυλιά εργασίας δεν επιτρέπεται. Η παρουσία τους περιορίζεται μόνο στους χώρους όπου επιτρέπονται τα κατοικίδια.

Ετικέτες:
Κορυφή