Τι είναι η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων

Της Ειρηνης Κρυσταλλιδου / Δημοσιευθηκε στα Αρθρα
blog01

Η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων -Animal Assisted Therapy ή ΑΑΤ- στηρίζεται στο δεσμό μεταξύ ανθρώπου και ζώων και στα οφέλη που αυτός προσφέρει. Η θεραπεία με την βοήθεια ζώων ορίζεται ως "στόχοκατευθυνόμενη παρέμβαση στην οποία ένα ζώο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας". Στην ΑΑΤ, ο ρόλος του ζώου είναι αναπόσπαστος για την παροχή βοήθειας κι έχει ως στόχο την αύξηση της γνωστικής, σωματικής, κοινωνικής και / ή συναισθηματικής ευεξίας των ανθρώπων που συμμετέχουν στη θεραπεία. Εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων ζώων από επαγγελματίες με εξειδίκευση.

Πιο συγκεκριμένα, το ζώο πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ταιριάζουν με τους θεραπευτικούς στόχους ενώ όλη η διαδικασία κατευθύνεται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες είτε σε ανθρώπους, είτε στον τομέα υγείας με εξειδίκευση και μέσα στο φάσμα του επαγγέλματός του. Η AAT περιλαμβάνει παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων με στόχο τη διαχείριση προβλημάτων, όπως και προληπτικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και παρέχεται σε μια ποικιλία περιβαλλόντων, είτε ομαδικά είτε ατομικά.

Ετικέτες:
Κορυφή